Thiết lập Web Server với – XAMPP

trang-chu-xampp

Để thiết lập một web server chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu bạn là người không phải chuyên môn thì mình khuyến khích các bạn dùng phần mềm XAMPP để thiết lập web server vì: XAMPP hoàn toàn miễn phí. Dễ sử dụng. Hỗ trợ các hệ điều hành […]

G

0904 384 505