10 thoughts on “Cách Liên Hệ Facebook để Khắc Phục Sự Cố Khi Fanpage, FB Cá Nhân Và FB Ads Bị KHÓA

    • pvm.vn says:

      Bị vô hiệu hoá tài khoản quảng cáo facebook là có thể bạn vô tình vi phạm gì đó, bạn vui lòng liên hệ facebook.com/help để đội ngũ facebook hỗ trơ bạn nhé. Tình hình khẩn cấp thì bạn có thể tạo một tài khoản mới để chạy trước. Cảm ơn bạn !

    • pvm.vn says:

      Chào bạn, tài khoản quảng cáo facebook bị vô hiệu hoá thì bạn có thể gửi kháng nghị để facebook mở lại tài khoản. Trường hợp mất nhiều thời gian thì bạn có thể tạo hoặc dùng một tài khoản khác, add fanpage qua rồi dùng tài khoản quảng cáo đó để chạy facebook ads nhé ! Chúc bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0941 119900