Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ

  Bronze
Dưới 20 triệu ?
Silver
Từ 20 – 50 triệu
Gold
Từ 50 – 100 triệu
Platinium
Trên 100 triệu
Tên miền .vn
Đăng ký mới Chiết khấu giá dịch vụ 15% Chiết khấu giá dịch vụ 20% Chiết khấu giá dịch vụ 25% Chiết khấu giá dịch vụ 30%
Duy trì Chiết khấu giá dịch vụ 15% Chiết khấu giá dịch vụ 20% Chiết khấu giá dịch vụ 25% Chiết khấu giá dịch vụ 30%
Chuyển tên miền về iNET Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Tên miền quốc tế
Áp dụng cho đăng ký năm đầu tiên. Giá duy trì các năm sau bằng giá đăng ký mới + 10,000 đ/năm
.com 238,000 ₫ 228,000 ₫ 218,000 ₫ 208,000 ₫
.net 277,000 ₫ 267,000 ₫ 257,000 ₫ 247,000 ₫
.org 301,000 ₫ 291,000 ₫ 281,000 ₫ 271,000 ₫
.biz 282,000 ₫ 272,000 ₫ 262,000 ₫ 252,000 ₫
.info 317,000 ₫ 307,000 ₫ 297,000 ₫ 287,000 ₫
.top 287,000 ₫ 277,000 ₫ 267,000 ₫ 257,000 ₫
.xyz 261,000 ₫ 251,000 ₫ 241,000 ₫ 231,000 ₫
.tv 745,000 ₫ 735,000 ₫ 725,000 ₫ 715,000 ₫
.us 245,000 ₫ 235,000 ₫ 225,000 ₫ 215,000 ₫
.me 647,000 ₫ 637,000 ₫ 627,000 ₫ 617,000 ₫
.online 827,000 ₫ 817,000 ₫ 807,000 ₫ 797,000 ₫
.la 802,000 ₫ 792,000 ₫ 782,000 ₫ 772,000 ₫
.asia 351,000 ₫ 341,000 ₫ 331,000 ₫ 321,000 ₫
.shop 802,000 ₫ 792,000 ₫ 782,000 ₫ 772,000 ₫
.blog 673,000 ₫ 663,000 ₫ 653,000 ₫ 643,000 ₫
.pro 390,000 ₫ 380,000 ₫ 370,000 ₫ 360,000 ₫
.name 202,000 ₫ 192,000 ₫ 185,000 ₫ 182,000 ₫
.site 802,000 ₫ 792,000 ₫ 782,000 ₫ 772,000 ₫
Dịch vụ khác
Hosting 20% 25% 30% 40%
Email 20% 25% 30% 40%
Cloud VPS 20% 25% 30% 40%
Website 15% 20% 25% 30%

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.