Thương hiệu điện tử (E-brand) là gì?

Thương hiệu điện tử (tiếng Anh: E-brand) được xem như một hình thái đặc thù của thương hiệu của doanh nghiệp.

Thương hiệu điện tử

Thương hiệu điện tử trong tiếng Anh gọi là: E-brand.

Thương hiệu điện tử được hiểu là thương hiệu được xây dựng và phát triển, tương tác và thể hiện qua mạng thông tin toàn cầu. Vì thế, thương hiệu điện tử gắn liền và được thể hiện thông qua không chỉ tên miền, mà còn qua giao diện, nội dung và khả năng tương tác của website, các liên kết trên mạng thông tin toàn cầu và các liên kết khác.

Như vậy, thương hiệu điện tử có thể được xem như một hình thái đặc thù của thương hiệu của doanh nghiệp, hàm chứa các thành tố như thương hiệu theo cách hiểu thông thường và gắn bó rất mật thiết với thương hiệu thông thường.

Tùy theo đặc điểm sản phẩm kinh doanh, chiến lược phát triển của doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và xác định tập khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp mà có thể có những chiến lược và hình thái thể hiện khác nhau của thương hiệu điện tử.

Hoàn toàn không nên tách rời thương hiệu điện tử với thương hiệu thông thường mà hãy coi E-brand như là một dạng thể hiện đặc thù của thương hiệu mà doanh nghiệp đang sở hữu, quản lí.

Xây dựng và phát triển thương hiệu điện tử tại Việt Nam

Thương hiệu điện tử đang được đề cập như là một khía cạnh mới của vấn đề thương hiệu.

Xây dựng và phát triển thương hiệu điện tử (E-branding) là vấn đề không còn mới ở Việt Nam, song trên thực tế vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ, ít quan tâm dù chỉ là tiếp cận đơn giản như một kênh để phát triển và truyền thông thương hiệu cho sản phẩm của doanh nghiệp.

Trong khi thực tế, với sự phát triển quá mạnh mẽ của nền tảng công nghệ thông tin và phổ cập internet trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hoạt động kinh doanh và truyền thông về hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp, của sản phẩm khó có thể thiếu vắng sự tương tác trên internet, cũng như hệ thống di động.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp, không chỉ đơn thuần là sử dụng internet như một công cụ để có thể giới thiệu về sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp.

Mà quan trọng hơn nhiều, cần gia tăng các tương tác với các cấp độ và qui mô khác nhau để có thể tạo dựng được một hình ảnh, ấn tượng thực sự cho sản phẩm và doanh nghiệp, thông qua các hệ thống dấu hiệu nhất định, dựa trên định vị phù hợp.

(Tài liệu tham khảo: Quản trị thương hiệu điện tử – Góc tiếp cận tư duy chiến lược, PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh, Tạp chí Công thương, 2017)

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0941 119900