Dịch vụ Marketing Online Toàn Diện

Gói khởi Nghiệp

Tư vấn chiến lược Marketing Online

Phân tích từ khóa

Phân tích đối thủ,

Viết bài Seo, Tối ưu website chuẩn SEO.

Quản trị website

Thiết kế hình ảnh, Banner

Quản trị Fanpage Facebook

Báo cáo, đánh giá kết quả

3.900.000 VND

4.900.000 VND

Đăng Ký Ngay

Gói Cơ Bản

Tư vấn chiến lược Marketing Online

Phân tích từ khóa

Phân tích đối thủ,

Viết bài Seo, Tối ưu website chuẩn SEO.

Viết bài Pr, bài chạy Adwords

Quản trị website

Thiết kế hình ảnh, Banner

Quản trị Fanpage Facebook

Video Marketing

Email Marketing

SMS Marketing

Thiết kế web vệ tinh dang tin tức hay landing page bán hàng

Báo cáo, đánh giá kết quả

5.900.000 VND

6.900.000 VND

Đăng Ký Ngay

Gói Doanh Nghiệp

Tư vấn chiến lược Marketing Online

Phân tích từ khóa

Phân tích đối thủ,

Viết bài Seo, Tối ưu website chuẩn SEO.

Viết bài Pr, bài chạy Adwords

Quản trị website

Thiết kế hình ảnh, Banner

Quản trị Fanpage Facebook

Video Marketing

Thiết kế web vệ tinh dang tin tức hay landing page bán hàng

Email Marketing

SMS Marketing

Hõ trợ chạy Google Adwords

Hỗ trợ chạy Facebook Ads

Hỗ trợ bán hàng trực tuyến

Marketing Trên toàn hệ thống Phong Việt với hơn 100 website dẫn đường

Hỗ trợ đào tạo nhân sự cho Doanh Nghiệp

Báo cáo, đánh giá kết quả

6.900.000 VND

8.900.000 VND

Đăng Ký Ngay

Gói Mở Rộng

Tư vấn chiến lược Marketing Online

Tư vấn chiến lược bán hàng

Tư vấn chiến lược

Phân tích từ khóa

Phân tích đối thủ

Viết bài Seo, Tối ưu website chuẩn SEO

Viết bài Pr, bài chạy Adwords

Quản trị website

Thiết kế hình ảnh, Banner

Quản trị Fanpage Facebook

Video Marketing

Thiết kế web vệ tinh dang tin tức hay landing page bán hàng

Email Marketing

SMS Marketing

Hõ trợ chạy Google Adwords

Hỗ trợ chạy Facebook Ads

Hỗ trợ bán hàng trực tuyến

Marketing Trên toàn hệ thống Phong Việt với hơn 100 website dẫn đường

Hỗ trợ đào tạo nhân sự Marketing tại Doanh nghiệp

Cung cấp nhân sự Marketing theo yêu cầu

Nhận setup Phòng Marketing Online cho Doanh Nghiệp

Báo cáo, đánh giá kết quả

Liên Hệ

Đăng Ký Ngay

Chi Tiết Công Việc

Công việc phân bố cụ thể theo từng gói
  Gói Khởi Nghiệp Gói Cơ Bản Gói Doanh Nghiệp Gói Mở Rộng 
Tư vấn        
Tư vấn chiến lược Marketing  v  v  v  v
Tư vấn Thiết kế Web  v  v  v  v
Tư vấn Seo  v  v  v  v
Website        
Phân tích từ khóa 5 10 20  v
Phân tích đối thủ 5 10 20  v
Viết bài Seo 19 29 39  v
Viết bài PR 2 3 5  v
Tối ưu website  v  v  v  v
Thiết kế hình ảnh, Banner  v  v  v  v
Quản trị website  v  v  v  v
Facebook        
Quản trị Fanpage    v  v  v
Tạo Fanpage  v 1 2  v
Tối ưu Fanpage  v  v  v  v
Viết bài trên Fanpage 20 39 49  v
Tăng Like Fanpage 500 1000 1500  v
Tăng Like bài viết 100 200 300  v
Tạo Comment Seeding 5 10 15  v
Tạo Event Fanpage 3 5 7  v
Video Marketing        
Tạo kênh Youtube    v  v  v
Đăng Video 10 15 30  v
Chỉnh sửa Video    v  v  v
Thiết kế Video  v  v 2 5
Email Marketing        
Lọc Data Email Khách hàng 500 1000 1500  v
Lập chiến dịch Email marketing    v  v  v
Chăm sóc Khách hàng qua Email    v  v  v
SMS Marketing        
Lọc Data SMS Khách hàng 500 1000 1500  v
Lập chiến dịch SMS marketing    v  v  v
Chăm sóc Khách hàng qua SMS    v  v  v
Hệ thống hỗ trợ SEO        
Thiết kế web vệ tinh   1 2  v
Xây dựng Backlink   100 200  v
Hỗ trợ chạy Google ADWORDS    v  v  v
Hỗ trợ chạy Facebook ADS    v  v  v
Hỗ trợ quảng cáo Cốc Cốc  v  v  v  v
Đăng tin trên các sàn TMĐT      v  v
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng Nhân Sự      v  v
Báo Cáo  v  v  v  v
Bảng Giá
2.9 (57.14%) 14 votes