Bảng Giá Dịch vụ Marketing Online Tổng Thể

 

Dịch vụ Marketing Online

Gói MO Starup
Marketing Online Tổng Thể
price
6,9/ thángTriệu

Tư vấn chiến lược SEO

Phân tích từ khoá, đối tượng khách hàng

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Tối ưu website và Fanpage

Quản trị website, Xây dựng nội dung 15 bài/tháng

Quản Trị Fanpage và xây dựng nội dung 15 bài/tháng

Hỗ Trợ Thiết kế 5 hình ảnh hoặc banner

Hỗ Trợ Quảng Cáo Google Ads ( Theo ngân sách KH)

Báo cáo 1 lần/tháng

Gói MO Basic
Marketing Online Tổng Thể
price
9,9/ thángTriệu

Tư vấn chiến lược SEO

Phân tích từ khoá, đối tượng khách hàng

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Tối ưu website và Fanpage

Quản trị website, Xây dựng nội dung 30 bài/tháng

Quản Trị Fanpage và xây dựng nội dung 30 bài/tháng

Hỗ Trợ seo website 5 từ khóa (không cam kết vị trí)

Hỗ Trợ Thiết kế 10 hình ảnh hoặc banner

Hỗ Trợ Quảng Cáo Google Ads ( Theo ngân sách KH)

Hỗ trợ bán hàng trên sàn TMĐT Sendo

Báo cáo 1 lần/tháng

Gói MO Standar
Marketing Online Tổng Thể
price
14,9/ thángTriệu

Tư vấn chiến lược SEO

Phân tích từ khoá, đối tượng khách hàng

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Tối ưu website và Fanpage

Quản trị website, Xây dựng nội dung 45 bài/tháng

Quản Trị Fanpage và xây dựng nội dung 45 bài/tháng

Hỗ Trợ seo webiste 10 từ khoá (không cam kết vị trí)

Hỗ Trợ Thiết kế 20 hình ảnh hoặc banner

Hỗ Trợ Thiết kế 1 Video Marketing

Hỗ Trợ Quảng Cáo Google Ads ( Theo ngân sách KH)

Hỗ Trợ Quảng Cáo Facebook Ads ( Theo ngân sách KH)

Hỗ trợ thiết kế website Landingpage (không bao gồm domain và hosting)

Hỗ trợ bán hàng trên các sàn TMĐT: Sendo, Shopee

Báo cáo 1 lần/tháng

Bảng Giá Dịch vụ seo webiste

Gói SEO A
SEO Top Google
price
80/6 thángTriệu

Tư vấn chiến lược SEO

Hỗ trợ Phân tích từ khoá SEO

Tối ưu Onpage

Hỗ trợ Content 30 bài/tháng

Vị Trí SEO trang 1 Google

Thời Gian SEO 6 Tháng

SEO số lượng 50 từ Khoá

Hỗ trợ Viết báo PR trên hệ thống PVM

Hỗ trợ Traffic

Hỗ trợ Backlink

Báo cáo 1 lần/tháng

Gói SEO B
SEO Top Google
price
120/6 thángTriệu

Tư vấn chiến lược SEO

Hỗ trợ Phân tích từ khoá SEO

Tối ưu Onpage

Hỗ trợ Content 45 bài/tháng

Vị Trí SEO trang 1 Google

Thời Gian SEO 6 Tháng

SEO số lượng 100 từ Khoá

Hỗ trợ Viết báo PR trên hệ thống PVM

Hỗ trợ Traffic

Hỗ trợ Backlink

Báo cáo 1 lần/tháng

Gói SEO C
SEO Top Google
price
200/6 thángTriệu

Tư vấn chiến lược SEO

Hỗ trợ Phân tích từ khoá SEO

Tối ưu Onpage

Hỗ trợ Content 60 bài/tháng

Vị Trí SEO trang 1 Google

Thời Gian SEO 6 Tháng

SEO số lượng 200 từ Khoá

Hỗ trợ Viết báo PR trên hệ thống PVM

Hỗ trợ Traffic

Hỗ trợ Backlink

Báo cáo 1 lần/tháng

Bảng giá Quản trị Website

Gói Quản Trị Website Basic
price
3,9/thángTriệu

Tư vấn chiến lược Marketing online

Hỗ trợ tối ưu web

Hỗ trợ content 15 bài/tháng

Hỗ Trợ Thiết kế 5 hình ảnh hoặc banner

Chăm sóc web

Báo cáo 1 lần/tháng

Gói Quản Trị Website Standar
price
6,9/thángTriệu

Tư vấn chiến lược Marketing online

Hỗ trợ tối ưu web

Hỗ trợ content 30 bài/tháng

Hỗ Trợ Thiết kế 10 hình ảnh hoặc banner

Hỗ trợ SEO 10 từ khóa

Chăm sóc web

Hỗ trợ up sản phẩm hay dịch vụ

Báo cáo 1 lần/tháng

Quản trị Website VIP
price
9,9/thángTriệu

Tư vấn chiến lược Marketing online

Hỗ trợ tối ưu web

Hỗ trợ content 60 bài/tháng

Hỗ Trợ Thiết kế 20 hình ảnh hoặc banner

Hỗ trợ SEO 20 từ khóa

Chăm sóc web

Hỗ trợ up sản phẩm hay dịch vụ

Báo cáo 1 lần/tháng

Bảng giá Quản trị Fanpage

Gói Quản Trị Fanpage Basic
price
3,9/thángTriệu

Tư vấn chiến lược Marketing online

Hỗ trợ tối ưu Fanpage

Hỗ trợ content 15 bài/tháng

Hỗ Trợ Thiết kế 5 hình ảnh hoặc banner

Báo cáo 1 lần/tháng

Gói Quản Trị Fanpage Standar
price
6,9/thángTriệu

Tư vấn chiến lược Marketing online

Hỗ trợ tối ưu Fanpage

Hỗ trợ content 30 bài/tháng

Hỗ Trợ Thiết kế 10 hình ảnh hoặc banner

Hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook Ads (Theo Ngân sách KH)

Chăm sóc Fanpage hỗ trợ trả lời commnent, inbox

Hỗ trợ up sản phẩm hay dịch vụ

Báo cáo 1 lần/tháng

Gói Quản trị Fanpage VIP
price
9,9/thángTriệu

Tư vấn chiến lược Marketing online

Hỗ trợ tối ưu Fanpage

Hỗ trợ content 60 bài/tháng

Hỗ Trợ Thiết kế 20 hình ảnh hoặc banner

Hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook Ads (Theo Ngân sách KH)

Chăm sóc Fanpage hỗ trợ trả lời commnent, inbox

Hỗ trợ up sản phẩm hay dịch vụ

Báo cáo 1 lần/tháng

Bảng giá Quảng cáo Google Ads

Gói Google Ads Basic
price
3,9/ thángTriệu

Tư vấn chiến lược chạy quang cáo Google Ads

Hỗ trợ phân tích từ khoá chạy quảng cáo

Quảng cáo Google Search

Số lượng 5 từ khoá 

Vị Trí Top 1 – 4

Gói Google Ads Standar
price
6,9/ thángTriệu

Tư vấn chiến lược chạy quang cáo Google Ads

Hỗ trợ phân tích từ khoá chạy quảng cáo

Quảng cáo Google Search

Số lượng 10 từ khoá

Vị Trí Top 1 – 4

Quảng Cáo hiển thị GDN (Google Display Network) 10.000 lượt hiển thị

Quảng cáo Video: 2.000 lượt xem trên Youtube

Gói Google Ads Vip
price
9,9/ thángTriệu

Tư vấn chiến lược chạy quang cáo Google Ads

Hỗ trợ phân tích từ khoá chạy quảng cáo

Quảng cáo Google Search

Số lượng 20 từ khoá

Vị Trí Top 1 – 4

Quảng Cáo hiển thị GDN (Google Display Network) 20.000 lượt hiển thị

Quảng Cáo Remarketing (Bám Đuổi) 20.000 lượt hiển thị

Quảng cáo Video: 5.000 lượt xem trên Youtube

Ghi chú: Đây là gói lập sẵn, còn quý khách chạy theo yêu ngân sách của Khách hàng thì phí dịch vụ (phí setup, phí quản lý) là 10-15% tuỳ chiến dịch

Bảng giá Quảng cáo Facebook Ads

Gói Facebook Ads Basic
price
3,9/ thángTriệu

Tư vấn chiến lược chạy quang cáo Facebook Ads

Hỗ trợ phân tích khách hàng

Quảng cáo Page Tăng 500 Like 

Quảng cáo 1 bài viết

Gói Facebook Ads Standar
price
6,9/ thángTriệu

Tư vấn chiến lược chạy quang cáo Facebook Ads

Hỗ trợ phân tích khách hàng

Quảng cáo Page Tăng 1.000 Like 

Quảng cáo 3 bài viết

Quảng cáo Video 2.000 Lượt xem

Gói Facebook Ads Vip
price
9,9/ thángTriệu

Tư vấn chiến lược chạy quang cáo Facebook Ads

Hỗ trợ phân tích khách hàng

Quảng cáo Page Tăng 2.000 Like 

Quảng cáo 5 bài viết

Quảng cáo Video 5.000 Lượt xem

Quảng cáo Lead Ads 20 data

Quảng cáo Facebook Remarketing

Ghi chú: Đây là gói lập sẵn, còn quý khách chạy theo yêu ngân sách của Khách hàng thì phí dịch vụ (phí setup, phí quản lý) là 10-15% tuỳ chiến dịch

Bảng giá Dịch Vụ Tăng Traffic Website

Gói Basic 1
price
1.490.000/ tháng

Traffic/ngày: 1.000

Traffic/tháng: 30.000

Gói Basic 2
price
2.990.000/ tháng

Traffic/ngày: 2.500

Traffic/tháng: 75.000

Gói Standar
price
5.900.000/ tháng

Traffic/ngày: 5.000

Traffic/tháng: 150.000

Kiến Thức Marketing

Cải thiện thứ hạng từ khóa của bạn trên google hoặc Bing