Bảng Giá Dịch vụ Marketing Online Toàn Diện

Gói Quản Trị

Tư vấn chiến lược Marketing Online

Phân tích từ khóa – Đối tượng khách hàng

Tối ưu website chuẩn SEO

Quản trị website ( Hoặc Quản trị Fanapge)

Viết bài 30 bài/tháng

Hỗ trợ Thiết kế 6 ảnh hoặc banner

Hỗ trợ 1 Video Marketing

Báo cáo 1 tháng/lần

2.900.000 VND/tháng

3.900.000 VND

Đăng Ký Ngay

Gói Khởi Nghiệp

Gói Marketing Online tổng thể A

Tư vấn chiến lược Marketing Online

Phân tích từ khóa – Đối tượng khách hàng

Tối ưu website chuẩn SEO

Quản trị website Quản trị Fanpage

Viết 30 bài/web và 30 bài/fanapge

Thiết kế 12 ảnh hoặc banner

Hỗ trợ 1 Video Marketing

Báo cáo 1 lần/tháng

6.900.000 VND/tháng

7.900.000 VND

Đăng Ký Ngay

Gói Cơ Bản

Gói Marketing Online tổng thể B

Tư vấn chiến lược Marketing Online

Phân tích từ khoá – Đối tượng khách hàng

Quản trị website Quản trị Fanapage 

Tối ưu website chuẩn SEO

Viết 30 bài/web và 30 bài/Fanpage

Thiết kế 18 ảnh hoặc banner

Hỗ trợ 1 Video Marketing

Hỗ trợ Thiết kế 1 Landing page bán hàng

Hõ trợ chạy setup Google Ads, Facebook Ads

Báo cáo 1 lần/tháng

9.900.000 VND/tháng

14.900.000 VND

Gói Doanh Nghiệp

Chi Tiết Công Việc

Công việc phân bố cụ thể theo từng gói
  Gói Quản Trị Gói Marketing online tổng thể A Gói Marketing online tổng thể B Gói Mở Rộng 
Tư vấn        
Tư vấn chiến lược Marketing  Có      
Tư vấn Thiết kế Web        
Tư vấn Seo      
Website        
Phân tích từ khóa  
Phân tích đối thủ không  v
Viết bài Seo, Xây dựng content 30 bài/tháng 30 bài/tháng 30 bài/tháng  v
Viết bài PR Không Không 1 bài  v
Tối ưu website  Có  Có    v
Thiết kế hình ảnh, Banner  6 ảnh 12 ảnh    v
Quản trị website  Có      v
Facebook        
Quản trị Fanpage Không   Có  Có  v
Tạo Fanpage  Có  v
Tối ưu Fanpage  Có  Có  Có  v
Viết bài trên Fanpage Có 30 bài/tháng 30 bài/tháng  v
Like Fanpage Không Không Không  v
Tăng Like bài viết Không Không Không  v
Tạo Comment Seeding Không Không Không  
Tạo Event Fanpage Không Không Không  v
Video Marketing  1  1    
Tạo kênh Youtube  Không Không Không  v
Đăng Video Không 1 1  v
Chỉnh sửa Video  không  Có  Có  v
Thiết kế Video  không  1 1 v
Google Ads        
Cài đặt chiến dịch Google Search Không Không  v
Cài đặt chiến dịch GDN  Không Không    v
Cài đặt chiến dịch Remarketing  Không  Không    v
Facebook Ads        
Quảng cáo Page Không Không  v
Quảng cáo Post  Không Không    v
Quảng cáo Video  Không Không    v
Hệ thống hỗ trợ SEO        
Thiết kế web vệ tinh  Không Không 1 web  v
Xây dựng Backlink Không  50 100  v
Tăng traffic Website Không   5000 Traffic/tháng  15000 Traffic/tháng  v
Hỗ trợ bán hàng trên các sàn TMĐT : Seno.vn, Shopee.vn Không  Không Không  v
Hỗ trợ quảng cáo Cốc Cốc  Không  Không Không  v
Đăng quảng cáo trên hệ thống của Phong Việt  Không  Không  Không  v
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng Nhân Sự Không  Không   Không  v
Báo Cáo  1 lần/tháng 1 lần/tháng 1 lần/tháng  v
Bảng Giá
4 (80.54%) 37 votes