Theo CNBC, Prabhakar Raghavan, sếp phụ trách các nhóm chính bao gồm tìm kiếm, quảng cáo, bản đồ và thương mại tại Google, chỉ ra thực tế “mọi thứ đã thay đổi, không còn giống như 15-20 năm trước”. Ông đề cập đến ngành công nghiệp tìm kiếm, nơi Google đã thống trị trong hai thập kỷ và trở thành một trong những công ty có lợi nhuận và giá trị nhất trên hành tinh.

Raghavan cho rằng mảng kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số của Google khiến cả thế giới ghen tỵ với doanh thu trên 100 tỷ USD hằng năm. Tuy nhiên, ông cảnh báo sự thoải mái này sẽ không kéo dài mãi mãi.